MET AANDACHT VOOR DE SPORTER

GRONINGER TENNISSCHOOL

Lesreglement

Voor een goed verloop van de lessen is het belangrijk dat iedereen zich aan de reglementen houdt. Deze kun je hieronder terug vinden. Inschrijven is alleen mogelijk doormiddel van het akkoord gaan met de voorwaarden. 

REGLEMENTEN

 1. Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten.  Wel is het zo dat je altijd 30, 60 of 90 min op de baan staat. Afhankelijk van de gekozen lesvorm uiteraard. De les gaat altijd door, tenzij de tennisleraar afbelt dan wel mededeling doet van afgelasting via Whatsapp.  
 2. Het zomerseizoen start in de week van 1 april en eindigt in de week van 30 september; uitgeroosterd zijn 6 weken basisschool zomervakantie en feestdagen. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, enz. 
 3. Wanneer u niet lid bent van GTV van Starkenborgh betaal je een zogenaamde leslid-toeslag van €42,50. Mocht u gedurende het seizoen toch besluiten om lid te worden wordt dit gecrediteerd van de zomerfactuur. In de winter is het niet nodig om lid te zijn.
 4. U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven! 
 5. De buitenlessen worden gegeven op de tennisbanen van de vereniging. 
 6. Het winterseizoen start in de eerste week van oktober en eindigt in de laatste week van maart; uit geroosterd zijn 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie en 1 week voorjaarsvakantie en feestdagen. 
 7. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, enz. Dit geldt voor de lessen op de buitenbanen. 
 8. De indeling wordt gepubliceerd via WhatsApp. Voor senioren is dat via  GTS mededelingen zomer 2024 en voor de jeugd is dat via de app-groep Starkies. Daar worden ouders/spelers ingezet door de GTS. 
 9. Een cursus start alleen bij voldoende deelnemers. 
 10. Privé-lessen worden alleen ingehaald mits 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling. 
 11. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald! 
 12. De tennisleraar beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. 
 13. Als een inhaalles gepland moet worden, wordt door de trainer/ ster een alternatieve datum vastgesteld. 
 14. Er wordt geen les gegeven op zondagen, feestdagen en in de aangegeven vakanties. 
 15. Nadat de indeling is gepubliceerd, en deze indeling is met inachtneming van de opgegeven verhinderingen van de lesnemer gemaakt, kan geen restitutie worden verleend voor het verschuldigde lesgeld. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld gerestitueerd met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolg door de vervanger. 
 16. Na aanvang van de cursus wordt geen restitutie van lesgeld gegeven bij blessure, ongeval, ziekte of andere vorm van langdurige afwezigheid. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld gerestitueerd met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolg door de vervanger. 
 17. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen is, wordt het totaal aantal lessen of de prijs van de cursus evenredig aangepast. Dit gebeurt alleen na overleg met de deelnemers.  
 18. Incasso-schema: incasso’s worden uitgevoerd tussen de 25e en de 30e/31e van de maand. 
 19. De tennisschool is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen (door gebrekkige accommodatie) en de evt. daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten. 
 20. Voor de jeugdlessen geldt: Er zijn twee “opzeg-momenten”: 1 april en 1 oktober. De opzegtermijn voor het zomerseizoen (1 april) is 2 maanden, de opzegtermijn voor het winterseizoen (1 oktober) is 1 maand. (Afmeldingen bij de KNLTB moeten voor 1 februari gebeuren.)  
 21. Voor informatie, opmerkingen, klachten e.d. kunt u bellen naar 06 81 46 31 65 (Alwin).  
 22. Het lesreglement vervangt alle voorgaande versies en is geldig vanaf 7-2-2024.

DOE JE MEE?

De Groninger Tennisschool, onder leiding van Alwin Visker, verzorgt al vanaf 1992 tennislessen en doet dat op GTV van Starkenborgh in Groningen.

Verder maken Rieks Zijlstra, Paul van Lier en sinds 1 april Jouke Jan Schaap ook deel van het trainersteam.  Ons team bestaat uit gedreven instructeurs met jarenlange ervaring. We helpen je graag met het verbeteren van je skills.

SAMEN WERKEN WE
AAN JOUW SKILLS

TROTS OP ONZE SAMENWERKING

HEAD vindt haar oosprong in Baltimore, waar het bedrijf al in 1950 is opgericht. HEAD is het allereerste bedrijf dat met het idee van een versterkte tennisracketframe van aluminium kwam. Na de introductie van deze succesvolle innovatie tijdens de US Open in 1969 groeide het bedrijf in één klap uit tot een wereldgigant. Vandaag de dag is HEAD een populaire speler op het gebied van alles wat met tennis te maken heeft. Van kleding tot rackets en van tassen tot accessoires; HEAD heeft het allemaal!